මහකුඔුක්කඩවල අක්කර 15ක් ඡල විදුලිය සහිතය

Rs. 600,000.00
යොමු අංකය
10951
නිවාස විකිණීමට/කුලියට දීමට?
Sale
Land type
Agricultural
ඉඩමේ විශාලත්වය
15 අක්කර
Description
මහකුඔුක්කඩවල ඡයරාඡ පුර අක්කර 15ක් ඡල විදුලිය සහිතය .අඩක් නිම කල නිවස වහාම විකිනේ 
Posted
17.07.2019
ස්ථානය
දිස්ත්‍රික්කය
පුත්තලම
නගරය
මහකුම්බුක්කදවල
ලිපිනය
ඡයරාඡ පුර
Your Friend’s Name *
Your Friend’s Email *
Name
Email
Message
Captcha *

Listings to be compared

  There are no listings to compare.
  Select a label or click "Other" to send comments
  තෝරන්න
  Are you sure you want to cancel your report?
  Sign in
  Username
  Password
  Forgot your password? Remind