මත්තේගොඩ පුබුදු මාවත පර්6ක බිම් කැබැල්ල

Rs. 50,000.00
යොමු අංකය
10950
නිවාස විකිණීමට/කුලියට දීමට?
Sale
Land type
Residential
ඉඩමේ විශාලත්වය
6 පර්චස්
Description
මත්තේගොඩ පුබුදු මාවතෙන් පර් 6 ක අනුමත ඉඩම වහාම විකිනේ ඡලය විදුලිය සහිතය .
Posted
17.07.2019
ස්ථානය
දිස්ත්‍රික්කය
කොළඹ
නගරය
කොට්ටාව
ලිපිනය
පුබුදු මාවත මත්තේගොඩ
Your Friend’s Name *
Your Friend’s Email *
Name
Email
Message
Captcha *

Listings to be compared

  There are no listings to compare.
  Select a label or click "Other" to send comments
  තෝරන්න
  Are you sure you want to cancel your report?
  Sign in
  Username
  Password
  Forgot your password? Remind